Hem

 

LARS OLSMARK FOTOGRAF

GAMMELSKOGEN BEHÖVER

VÅR UPPMÄRKSAMHET

 

Vår natur används idag som slagträ i många debatter. Den storskaliga skogsindustrin trummar ut sitt budskap ”det har aldrig funnits mer skog än nu, för varje träd vi hugger ner planterar vi två”. Sanningen är tyvärr inte så enkel, visserligen har vi idag en väldig massa planterade träd men aldrig någonsin har det funnits så lite riktig skog.

En skog är ett helt ekosystem med gamla träd, unga träd, döda träd i olika nedbrytningsstadier, mossiga stenar osv. Dessa skogar har varit skogar i många hundra år, ja kanske till och med i många tusen år. I dessa miljöer lever djur, växter, lavar, mossor, svampar, insekter med mera som hör skogens ekosystem till. De trädåkrar som växer fram är oftast monokulturer av planterade och växtförädlade tallar eller granar och kommer aldrig att få bli gamla skogar då de återigen ska kalhuggas inom ca 60-100 år. Väldigt lite biologiskt rik naturskog finns kvar i vårt land, kanske handlar det om ca 5-10% av den svenska skogen som är sådan riktig skog. Den svenska skogen som ett rikt och levande ekosystem håller på att dö ut, och väldigt få verkar vara medvetna om det. Jag önskar att förnuftet får råda, att ett vist förvaltarskap växer fram och att vi hittar en bred samsyn i dessa stora och viktiga miljöfrågor framöver. Om mina bilder på något vis kan få vara en liten del av naturens röst i dessa frågor, skulle det glädja mig mycket. Tänk om vi kunde vara lite mer generösa tillbaka till den natur som så givmilt alltid står till vårt förfogande med liv, grönska, rent vatten, vila och skönhet.

 

Möten i Nordisk Natur

 

Detta är första boken av Lars Olsmark med bilder från 2016-2018. Den togs fram i samband med 2018 års utställning på Hellekis Säteri.


Den innehåller upplevelser och ögonblick från resor i Norden och tid tillbringad runt Kinnekulle de senaste åren.

 

Vill du beställa en bok?

Swisha 249 kr till 0736 133 059, skriv din adress i meddelandefältet, så skickar vi den till dig.