Om/Kontakt

 

LARS OLSMARK

Nature Photography

När jag började fotografera var det främst en angenäm anledning för att komma ut i naturen, men jag har ibland funderat över vad det är som fortsätter vara så intressant att vara ute med kameran.

 

Vad är det för drivkrafter som gör att man tar sig upp 02:30 en ledig lördagsmorgon mitt i sommaren, packar ryggsäcken med några mackor och kaffe, tar kameran över axeln och går ut för att titta efter något?

Det är svårt att sätta ord för hur det känns att trampa de första stegen ut på en frusen mosse en tidig vårmorgon för att titta efter orre, eller lägga sig vid ett vattendrag och följa ett bäverpars sociala samspel. Det ger en känsla av interaktion, ett utbyte med naturen. Jag brukar säga att vägen till bilderna är själva målet, bilderna kan jag ibland få med mig hem på köpet...

Naturen finns där, och vi har genom vår allemansrätt tillgång till den på ett sätt som få andra länder har, givetvis under förutsättning att vi tar ansvar.


Har du sett något roligt, eller har frågor rörande fotografering, så är det bara att höra av sig... 

Kontakt
Hemvägen 3

533 30  Götene

Email; lars@olsmark.se