Om/Kontakt

LARS OLSMARK

FOTOGRAF

När jag började fotografera var det främst en angenäm anledning för att komma ut i naturen. Men jag har ibland funderat över vad det är som fortsätter vara så intressant att vara ute med kameran.

 

Varför går man upp 02:30 en ledig lördagsmorgon mitt i sommaren, packar ryggsäcken med några mackor och kaffe, tar kameran över axeln och går ut för att titta efter något?

Jag har nog inte själv svaret på den frågan, i varje fall ryms det inte i en enkel beskrivning. Kanske hittar du avtryck via bilderna  här  som leder fram till det mer rättvisa svaret.

Det är svårt att sätta ord för hur det känns att trampa de första stegen ut på en frusen mosse en tidig vårmorgon för att titta efter orre, eller lägga sig vid ett vattendrag och följa ett bäverpars sociala samspel. Det ger en känsla av samspel, ett utbyte med naturen. Bilderna kan jag ibland få med mig hem på köpet. Naturen finns där, och vi har genom vår allemansrätt tillgång till den på ett sätt som få andra länder har, under förutsättning att vi tar ansvar.

Kontakt
Hemvägen 3

533 30  Götene


Telefon: 0736 133 059

Email; lars@olsmark.se